Hur fungerar amorteringsfritt?

Läs gärna i frågor och svar innan du fyller i din ansökan.

Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

  • För bolån kan du ansöka om amorteringsbefrielse fram till och med den 31 augusti 2021.
  • En beviljade amorteringsbefrielse gäller tre månader i taget. Hör du inget från oss förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader till. Dock gäller amorteringbefrielsen som längst fram till och med den 31 augusti 2021.
  • Ränta betalas enligt avtal under perioden.
  • Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

  • För andra lån kan du ansöka om amorteringsbefrielse upp till sex månader. Undantag: Du kan inte ansöka om amorteringsbefrielse för bankens betal- och kreditkort här. Om du har frågor om det ber vi dig kontakta EnterCards kundservice.
  • En beviljad amorteringsbefrielse gäller tre månader i taget. Hör du inget från oss förlängs amorteringsbefrielsen i tre månader till. Dock gäller amorteringsbefrielsen totalt längst i sex månader.
  • Ränta betalas enligt avtal under perioden