Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om amorteringsfritt för dig som privatkund

Pomerans
 • Amorteringsbefrielse innebär att du under en begränsad period inte behöver amortera på lån som inte redan är aviserade. Ränta betalas som vanligt.

 • Du fyller i ansökan här

 • Du som på grund av COVID-19 fått din privatekonomi påverkad har möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse. Du intygar detta i din ansökan.

 • Det räcker att en av kredittagarna skickar in ansökan men att den personen har stämt av med övriga kredittagare/medlåntagare.

 • Du kan ansöka om amorteringsbefrielse för bolån och andra privatkrediter du har hos oss på Hälsinglands Saprbank.

 • Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen
  För bolån kan du ansöka om amorteringsbefrielse fram till 31 augusti 2021, omprövning görs var tredje månad. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader. Beviljas du amorteringsfrihet gäller den alltså tre månader i taget, dock längst till 31 augusti 2021. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsfriheten i tre månader.

   

  Andra lån – så länge gäller amorteringsbefrielsen
  För andra lån ansöker du om amorteringsfrihet upp till sex månader och omprövning görs efter tre månader. Om coronasituationen kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader. Beviljas du amorteringsfrihet gäller den alltså tre månader i taget, dock med längsta sammanlagd tid sex månader. Hör du inget från oss, förlängs amorteringsfriheten i tre månader.

 • Du skickar då in två ansökningar en för dina förtagskrediter och en för dina privatkrediter.
  Ansökningsformulären för amorteringsbefrielse hittar du på www.halsinglandssparbank.se/covid-19

 • Vi börjar behandla din ansökan inom 20 bankdagar från att den kommer in till oss. Om ansökan beviljas skickas bekräftelse på amorteringsbefrielse och villkor till dig. Om ansökan avslås skickas en bekräftelse på avslaget. Du får bekräftelse i internetbanken.