Hoppa till textinnehållet

Ändra uppgifter om förening

Tre glada äldre kvinnor äter glass i stan en sommardag

När ni gör ändringar i föreningen som påverkar föreningens relation till banken behöver ni meddela oss.

Dessa ändringar behöver du meddela oss

här ändrar du dina uppgifter


Blanketten och övriga handlingar skickas per post till:
 

Box 1202

824 15 Hudiksvall

 

Kontakta oss på 0650-371 00 om du behöver hjälp.

Viktigt att tänka på!

Krav på komplett dokumentation

För att vi ska kunna hantera ert ändringsärende behöver blanketter vara komplett och utförligt ifyllda samt att alla nödvändiga handlingar ska bifogas. Vid ofullständiga handlingar kommer vi inte kunna genomföra ändringarna. 

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss