Mission

Hälsinglands Sparbank ska göra det möjligt för människor och företag att förstå, förenkla och utveckla sin ekonomi.

På det sättet är vi en positiv kraft i samhället.

Vision

Vi ska vara banken där alla vill vara kund.

Affärsidé

Hälsinglands Sparbank ska med kompetens, service och omtanke tillhandahålla produkter och tjänster så att våra kunder gör goda affärer.

Värdeord

  • Engagerad
    Genom att vara engagerad lyssnar och visar vi intresse för våra kundenders affärer.
  • Nära
    Genom att vara nära ser vi varje kund och dess personliga behov och finns där du som kund vill möta oss.
  • Öppen
    Genom att vara öppen i vårt förhållningssätt till omvärlden strävar vi kontinuerligt efter utveckling och ser möjligheter i den utveckling som sker i branschen och i samhället bidrar vi till att skapa och utveckla relationer.