Hoppa till textinnehållet

Ersättningar

Two women out skiing.

Hälsinglands Sparbanks syn på ersättning är att den i möjligaste mån ska uppfattas som sund och rimlig, kopplas till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för banken.

Mer information