Hoppa till textinnehållet

Ersättningar

Two women out skiing.

Hälsinglands Sparbanks syn på ersättning är att den i möjligaste mån ska uppfattas som sund och rimlig, kopplas till långsiktigt värdeskapande samt innebära en väl avvägd risknivå för banken.

Mer information

Information om ersättningar

Vår syn på ersättning samt informerar om hur rörlig och fast ersättning fördelas.

Boj

Årsredovisning

Ta del av vår årsredovisning. pdf-filer, kräver Acrobat Reader eller motsvarande.

Sjöbodarna Hudiksvall vinter