Hoppa till textinnehållet

7 tips när du ska ta ut din tjänstepension

Glad, äldre kvinna står ute i trädgården en vacker sommardag

Är det snart dags att börja ta ut tjänstepension? Utbetalningen kan göras på olika sätt. Antingen under hela livet efter pension eller under en begränsad tid. Men att ta ut hela tjänstepensionen under några få år kan få konsekvenser för den privata ekonomin.  Din ålder och hur många procent du tar ut påverkar hur mycket du får ut.

 

- Det är viktigt att man i god tid sätter sig in i hur hög pension man kommer få. Då kan man börja anpassa sina utgifter så att budgeten går ihop den dag man går i pension. På minpension.se kan man logga in och få hela bilden, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.

Värt att tänka är att på minpension.se så anges bruttobelopp, det vill säga före skatt. För den allmänna pensionen betalar du kommunens skattesats, är din allmänna pension hög kan du även behöva betala statlig inkomstskatt. När det gäller tjänstepension drar pensionsbolag och banker 30 procent i skatt.

Tjänstepension - vid vilken ålder?

Förutom att bestämma vid vilken ålder man ska gå i pension behöver man också sätta sig in i hur pensionen påverkas beroende på hur man tar ut den. Den allmänna pensionen kan tas ut till 100, 75, 50 eller 25 procent. ** Man kan även pausa sitt uttag, om man inte vill ta ut av sin allmänna pension under en period, för att sedan fortsätta ta ut igen.

När det gäller tjänstepensionen behöver man ta ställning till om man vill ta ut den under ett begränsat antal år eller om man vill ta ut den under hela livet, så kallat livsvarigt uttag. Vilket val man gör får stor effekt på inkomsten. Och det val man gör kan man inte ändra i efterhand.***

- En av tre över 55 år vet inte hur de ska ta ut sin tjänstepension, och det är inte helt lätt att förstå.* Men väljer man att ta ut sin tjänstepension under till exempel fem år blir pensionen förhållandevis hög de fem åren för att sedan sjunka avsevärt. Med ett livsvarigt uttag blir pensionen lägre men på samma nivå under alla pensionsåren, säger Madelén Falkenhäll.

Och beslutet kan få stora konsekvenser.

- För en butiksanställd sjunker pensionen med kanppt 13 000 kronor från en månad till en annan om man tar ut hela sin tjänstepension under fem år. För en grundskollärare sjunker den med knappt 20 000 kronor.**** Vill man känna en trygghet i sin ekonomi kan det vara klokt att ta livsvarigt uttag. Får man tjänstepension från flera håll kan man välja olika uttag, säger Madelén Falkenhäll.

Så här kan du tänka när det är dags att ta ut pensionen:

  • Gå in på minpension.se och gör din pensionsprognos. Där kan du även se hur pensionen påverkas utifrån om du tar ut din tjänstepension under några år eller livsvarigt.
  • Hör av dig i god tid till Pensionsmyndigheten för din allmänna pension och till de som förvaltar din tjänstepension för uttag av den.
  • Tar du ut tjänstepension under några begränsade år blir pensionen högre, men sjunker sedan från en dag till en annan.
  • Vill du veta hur hög pension du kommer ha resten av livet kan livsvarigt uttag av tjänstepension vara att föredra. Men då blir månadsbeloppet lägre jämfört med om du tar ut under några få år.
  • Får du tjänstepension från flera olika håll är en möjlighet att ta någon under tidsbegränsad tid och någon eller några livsvarigt.
  • När väl utbetalningen av din tjänstepension har börjat kan du inte ändra.
  • Se över om du har eller vill ha efterlevandeskydd på din tjänstepension. Tänk då på att pensionen blir lägre. 

*Undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna visar att 56 procent av svenskarna över 55 år på ett ungefär vet hur mycket de kommer få i sammanlagd pension. 25 procent vet inte hur mycket de kommer få och ytterligare 20 procent är tveksamma. Undersökningen genomfördes i november 2020 och ca 1 800 personer mellan 55 och 65 år deltog i undersökningen.
**Se pensionsmyndigheten
***Se de stora pensionsbolagen
****Pressmeddelande från Swedbank: https://www.swedbank.se/newsroom.details.E67B260CD1AC7EB3.html
 

Fakta det här är tjänstepension:

  • Tjänstepension är något som de flesta arbetsgivare betalar in till arbetstagares framtida pension.
  • Tjänstepension avtalas antingen genom kollektivavtal eller direkt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa arbetsgivare betalar inte in tjänstepension alls.
  • Tjänstepensionsavtalen reglerar från vilken ålder och hur tjänstepension kan tas ut. Tjänstepension kan även innehålla andra försäkringar, till exempel skydd till efterlevande och ersättning vid sjukdom.