För att kunna ansluta Mobilt BankID till ditt barn som är under 18 år måste båda vårdnadshavare vara överens om att ansluta ditt barn till tjänsten. 

Om inte båda vårdnadshavare kan besöka ett kontor samtidigt kan den vårdnadshavare som följer barnet till kontoret skriftligen intyga att en muntlig överenskommelse gjorts mellan vårdnadshavarna att barnet får teckna tjänsten. Intyget fylls i på kontoret. Vi sparar det skriftliga intyget som underlag och tecknar tjänsten åt barnet.

Vid tecknande av Mobilt BankID behöver ditt barn ha med sig:

  • Nationellt ID-kort, EU-Pass eller annan legitimation som är fullgod och giltig. 
  • Den mobila enhet där Mobilt BankID ska finnas samt BankID-appen nedladdad.

Viktig information i samband med Covid-19

Om ditt barn (13-17 år) är misstänkt sjuk i Covid-19 behöver Covidtest beställas hos 1177 med Mobilt BankID. Kom ihåg att inte besöka något av våra kontor om du är sjuk. Just nu jobbas det på en digital lösning för detta.

Det här behöver tas med till bankkontoret:

  • Både barnets och förälderns giltiga legitimationer
  • Om ni är flera vårdnadshavare behöver ni vara överens om att ni vill skaffa Mobilt BankID till barnet. Detta behöver intygas på kontoret av förälder vid kontorsbesöket.
  • Besök närmaste bankkontor för drop in – du behöver inte boka någon tid. Behöver du hjälp att hitta närmaste kontor? Klicka här