Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service uppskattas särskilt av kunderna.

”Den stora utmaningen för en bank idag är att samtidigt vara både digital och personlig – och det tycker kunderna att vi har lyckats med”, säger Marielle Norrlander, vd för Hälsinglands Sparbank.

Kunderna uppskattar allt mer de digitala tjänsterna, men vill samtidigt att det även ska finnas lokal förankring.  Det handlar om att vara nära sina kunder och förstå de­ras vardag.

Även om de flesta kundmöten idag sker via digitala gränssnitt är det fortsatt det nära och personliga mötet som påverkar nöjdhet och lojalitet mest.

Med närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor i 19 landskap är sparbankerna den viktiga banken för människor och företag utanför storstäderna. En del av Sparbankernas affärsidé är också att ge tillbaka till bygden. Bara under förra året bidrog sparbankerna tillsammans med över en halv miljard till samhället.

Hälsinglands Sparbank har sedan år 2000 gett tillbaka 100 miljoner till bygden där man verkar.

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder. Årets undersökning genomfördes under perioden 3 augusti – 4 september 2020 och bygger på

7 968 intervjuer med privatkunder och 6 898 intervjuer med företagskunder.

För mer information kontakta Marielle Norrlander 0650-371 02