Fredrik PuranenVad sker på börsen, på kort och lite längre sikt?

Kortsiktigt så kommer vi att få se en aktiemarknad som är slagig, med stora rörelser både uppåt och nedåt. Hittills har rörelserna uteslutande varit neråt och det beror på att de ekonomiska konsekvenserna för bolagen och samhället är väldigt osäkra. Det aktiemarknaden gillar allra minst är osäkerhet och just nu är osäkerheten över virusets fortsatta utbredning som störst, därför har vi fått en stor nedgång på de globala aktiemarknaderna.

De långsiktiga konsekvenserna är även de svåra att sia om. En av de mest avgörande faktorerna för aktiemarknaderna, och ekonomin i övrigt, är hur lång tid det tar innan samhället får kontroll över smittspridningen. Desto längre tid det tar ju större kommer de ekonomiska konsekvenserna att bli. Det som dock talar för en lindrigare påverkan på samhällsekonomin, med till exempel ökad arbetslöshet och uteblivna intäkter för olika bolag, är att centralbanker sätter in olika typer av stimulanser för att stötta ekonomin och lindra det negativa ekonomiska utfallet i spåren av virusets spridning, säger Hälsinglands Sparbanks värdepappersmäklare Fredrik Puranen.

Hur ska man agera om man har kapital på börsen?

Det är väldigt individuellt, det generella råd jag kan ge är att se över sin placeringshorisont. Grundrådet från vår sida är att de pengar du har investerade i aktier och aktiefonder ska vara på minst 5 års sikt. Det betyder att om du har för avsikt att använda pengarna inom fem år så kan det finnas anledning att investera i mer säkra tillgångar, likt räntefonder eller att ha pengarna på konto. På lång sikt, minst 5 år, ser vi dock fortsatt att det är aktier som har störst möjlighet att ge högst avkastning på kapitalet.

Kommer Coronavirusets utbrott innebära början på en lågkonjunktur?

Det går absolut inte att utesluta. Återigen, den avgörande faktorn kommer att vara hur pass lång tid det tar att få global kontroll över spridningen. Att sedan göra någon form av bedömning på hur pass djup en eventuell ekonomisk nedgång eller recession skulle bli är i dagsläget omöjligt att svara på. Det som ur ett finansiellt perspektiv är positivt är att centralbanker och regeringar redan har gått in och stöttat med olika typer av likviditetsåtgärder och stimulanser.

Mer information om börsoron på Aktiellt (Öppnas i ett nytt fönster)