Med Fasträntekontot binder ni pengarna från tre månader upp till fem år. Kontakta er rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

Placera med olika löptider – höj din likviditet

I stället för att placera hela summan på till exempel tre år, kan pengarna placeras med olika löptider som i genomsnitt ger en löptid på tre år. När sedan kontona förfaller vid olika tidpunkter kan du välja att placera om pengarna inklusive ränta med en ny löptid eller välja en alternativ placering eller placera pengarna i en annan produkt.

Exempel 

Placering: 150 000 kr med tre års löptid.
- 50 000 kr med ett års löptid
- 50 000 kr med tre års löptid
- 50 000 kr med fem års löptid
Den genomsnittliga löptiden (uttryckt i år) blir
(50’/150’ x 1år) + (50’/150’ x 3år) + (50’/150’ x 5år) = 3 år.

När ett år har gått sker det första förfallet och den genomsnittliga löptiden för de övriga två har minskat. Nu har ni möjlighet att omplacera pengarna från det första förfallet så att den genomsnittliga löptiden ökar eller minskar.

Det går inte att ha automatiska överföringar till Fasträntekontot.