Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Social hållbarhet

Mångfald och inkludering

Vår verksamhet präglas av goda arbetsförhållanden, mångfald och inkludering samt ett stort socialt engagemang. Vi respekterar mänskliga rättigheter och ska genom vårt arbetssätt säkerställa att vi inte äventyrar andras möjligheter genom vårt sätt att driva affärer eller våra affärsbeslut. Hälsinglands Sparbank ska vara en mötesplats för alla där du är välkommen oavsett vem du är, din ekonomiska situation, ålder, kön, etnicitet, religion, sexuella identitet eller funktionsvariation. Genom vårt engagemang, aktiviteter och våra samarbeten ska vi bidra till ökad social hållbarhet, både internt och externt.

Samhällsnytta

Hälsinglands Sparbank har inga aktieägare, istället återinvesteras vinsten från bankens verksamhet för att utveckla bygden. Varje år kan vi vara med och göra vår plats på jorden lite bättre och mer attraktiv att bo och verka i för människor och företag.

Sponsring

Hälsinglands Sparbank sponsrar och samarbetar med ett flertal ideella föreningar i bygden. VI vill genom att stötta föreningarna hjälpa så många som möjligt till en meningsfull fritid.