Varför behöver vi information om dig?

Lagen om penningtvätt ställer krav på att banker och andra finansiella bolag har god kunskap om sina kunders ekonomi och affärsrelationen med kunden. Vi som bank har också skyldighet att löpande följa upp att informationen vi har är aktuell. Därför ställer vi frågor när du besöker ett bankkontor, per brev eller i internetbanken och appen.

Varför får jag frågor i internetbanken eller appen?

Ett sätt att få in aktuell information om dig och andra kunder är att vi ställer frågor i internetbanken och appen. Du får därför en uppmaning att svara på frågorna direkt vid inloggning.

Om du inte svarar på frågorna efter tre inloggningar kommer internetbanken och appen hamna i ett låst läge. När frågorna är besvarade kan du använda internetbanken och appen som vanligt igen. Det tar bara några minuter att svara. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss.

Varför får jag frågor via brev?

Ett annat sätt att få in aktuell information om dig och andra kunder är att vi ställer frågor via brev. Brevet från oss innehåller ett frågeformulär som du fyller i och sedan skickar tillbaka det till oss i svarskuvertet.

Svara på frågorna via brev

Fyll i svaren i det frågeformulär du fått tillsammans med brevet och skicka det till oss i bifogat svarskuvert. Det tar bara några minuter att fylla i. Behöver du hjälp eller vägledning är du välkommen att kontakta oss. Du som har vår telefontjänst når oss på 0650-371 00 alla vardagar 8:00-17:00.

Vad händer om du inte svarar?

Om vi inte får in den informationen vi frågar efter behöver vi vidta åtgärder. Det kan till exempel innebära att ditt konto eller banktjänster spärras. Om vi inte kan få kontakt med dig för att följa upp vår affärsrelation kan uppsägning av konto med tillhörande tjänster bli aktuellt.

Behöver du hjälp eller vägledning?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor på 0650-371 00.

Vill du veta mer?

Läs mer om lagen om penningtvätt och bankernas skyldigheter
Svenska Bankföreningen - därför måste banken ställa frågor