Tjänstepensionen är din pension från jobbet. Enligt Pensionsmyndigheten beräknas 9 av 10 anställda få tjänstepension. Den finns två olika varianter av tjänstepension - avtalspension, som är kollektivavtalad, och individuell tjänstepension.