Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Spara och placera

Det är aldrig för sent att börja spara och inga summor är för små. När du har en buffert på plats kan du börja spara, placera och investera till dina drömmar eller åt dina barn.

Aktuella sparräntor

 

  • Jubileumskontot 3,50%
  • Månadssparkonto 3,25%
  • Skogskonton 3,50%
  • e-sparkonto 1,70%
  • ISK-kontot 1,65%
  • YoungVision konto 2,75%
  • Privat Banking konto 3,60% *
  • Premium konto 3,60% *
     

* Konton för kunder med kundpaketen Privat Banking och Premium.

Leende man och kvinna fikar ute på vinterutflykten

Spara schysst i fonder med fokus på klimatet

Vill du bidra till FN:s globala mål med fokus på klimatet? Spara i våra klimatfonder!*

* Investeringar innebär en risk. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på www.swedbankrobur.se.

Börja med bufferten

För att klara oplanerade utgifter är det bra att ha en buffert, gärna två månadslöner.

Starta ett månadssparande

När du har en buffert på plats så är det bra att starta ett månadssparande.

Sparande för tillväxt!

Med ett sparande hos oss får du bra ränta på ditt sparande
samtidigt som du är med och bidrar till tillväxt i bygden.

Ditt sparande möjliggör att andra har möjlighet att låna och som kund bidrar du till det lokala förenings, kultur- och näringslivet och skapar tillväxt och livskraft!

Mamma och två barn sitter ute i trädgården, skrattar och äter glass

Fonder och fondlista

Att spara i fonder är enkelt, oavsett om du är insatt eller nybörjare. I fondlistan hittar du en mängd fonder från många olika fondbolag.

Family and friends having a picnic in the garden

Sparande med hållbarhet i fokus

Visste du att du kan påverka genom ditt sparande, till exempel genom sparande i fonder med särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hur ditt sparande kan påverka.

Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad och informationsbroschyr finns i Fondlistan.

Har du redan koll på det här med sparande?

Placera i aktier

Aktier

Hos oss kan du handla aktier till ett av marknadens lägsta courtage.

Aktiellt

Dagliga bolagsanalyser, börskommentarer, aktierekommendationer, förvaltarkommentarer och tips runt pension och privatekonomi.

För dig som vill börja spara

Sparkonton

Fasträntekonto, framtidskonto, e-sparkonto – vi har flera typer av sparkonton. Vilket passar dig?

Investeringssparkonto (ISK)

Med Investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt samla ditt sparande i fonder, aktier och andra värdepapper. 

Kapitalförsäkringar

Kombinera sparande i fonder och värdepapper med försäkringssparandets skatteregler.

Information om investerarskydd och insättningsgaranti

Värdepapper (på ISK, fondkonto och värdepapperstjänst) omfattas av det statliga investerar­skyddet.

Investerarskyddet ger dig som kontohavare rätt till ersättning om banken går i konkurs och du inte kan få ut dina finansiella instrument (värdepapper). Beloppet är för närvarande högst 250 000 kr. Om du vill ha ersättning ska du senast ett år från dagen för konkursbeslutet vända dig till Riksgälden, som beslutar om och betalar ut ersättningen.

Kontanta medel på bankens konton, ISK och depå omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Du som kontohavare har rätt till ersättning för din sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kr. Utöver det kan du enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till vissa särskilda angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 000 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

När du får råd av oss

När du får rådgivning om hur du ska spara kan du vara säker på att vi bara väljer fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De ska också ha antagit en klimatpolicy och välja bort investeringar i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Som bank kan vi också ställa krav på fondbolagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Information för dig som placerar i värdepapper