Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Risk- och kapitaltäckningsrapporter

Eklöv och ett ekollon

Dessa rapporter om risk och kapitaltäckning för Hälsinglands Sparbank avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om Kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag och om ändringen av förordningen (EU) nr 648/2012.

Periodisk information om kapitaltäckning och likviditet