Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Strukturerade produkter

Hälsinglands Sparbank erbjuder en rad olika Strukturerade produkter. Läs om de aktuella SPAX och Bevis som går att investera i just nu.

De Strukturerade produkterna, SPAX Nu och Bevis Nu, är skräddarsydda utifrån det aktuella marknadsläget. SPAX Nu är en återbetalningsskyddad placeringsform där du får del av underliggande marknads utveckling till en begränsad risk. Bevis Nu kan, beroende på strukturen, ge avkastningspotential både vid stigande, fallande eller stillastående underliggande marknad.

Vad är SPAX Nu?

En SPAX Nu är en strukturerad produkt med återbetalningsskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

Vad är Bevis Nu?

Bevis Nu är en strukturerad produkt utan återbetalningsskydd där avkastningen är kopplad till en underliggande marknad, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden.

Blogg

Bloggen för den försiktige investeraren som inte vill ge avkall på möjligheten.

Hållbara SPAX Nu

Våra hållbara SPAX Nu kombinerar långsiktighet för både din ekonomi och vår planet.

Swedbanks avgiftsmodell

Sedan 2018 har Swedbank en ny prismodell för Strukturerade produkter.  Syftet är transparens och tydlighet kring vad placeringen kostar och innebär att avgiften tas ut dagligen, i likhet med avgiftsuttaget för fonder. 

Woman using her laptop at a coffee shop.