Så har vi räknat

Räntekostnad baserat på exempelräntan:

Kapitalskuld Bindningstid Exempelränta Räntekostnad före skatteavdrag Räntekostnad efter skatteavdrag
400 000 kr 3 månader 1,65% 550 kr 385 kr
400 000 kr 3 år 1,70% 567 kr 397 kr
400 000 kr 5 år 1,75% 583 kr 408 kr
400 000 kr 5 år 1,75% 583 kr 408 kr
Totalt 1 600 000 kr     Totalt: 2 283 kr Totalt: 1 598 kr


Räntekostnaden om exempelräntan stiger med 1 procentenhet

Kapitalskuld Bindningstid Exempelränta Räntekostnad före skatteavdrag Räntekostnad efter skatteavdrag
400 000  kr 3 månader 2,65% 883 kr 618 kr
400 000 kr 3 år 2,70% 567 kr 397 kr
400 000 kr 5 år 2,75% 583 kr 408 kr
400 000 kr 5 år 2,75% 583 kr 408 kr
Totalt: 1 600 000 kr     Totalt: 2 616 kr Totalt: 1 813 kr


Exemplen används för att visa bindningstidernas påverkan på räntekostnader. Båda räkneexemplen är förenklade kalkyler med exempelränta. För mer information om våra listräntor och exempel för effektiv ränta, besök vår sida om aktuella räntor för bolån.
Avvikelser kan förekomma i enskilda fall.